Voor wie

Ontvouwing Bedrijfsblauwdruk:
Voor ondernemers (grondleggers, directeuren, bedrijfsleiders, voorzitters)

De wijze waarop je bedrijf stappen in haar bestaan neemt, ligt vast in haar genen. Dit is het uitgangspunt waarop wij ons werk verrichten. Onze werkwijze laat zien dat je mogelijk slechts het halve potentieel benut. We laten je stil staan bij het mechanisme dat je organisatie thans beperkt. Pas als je begrijpt hoe het werkt, kun je haar ervan bevrijden. Dan kan er op een dieper liggend niveau iets in de organisatie veranderen, waardoor de prestaties duurzaam verbeterd worden.

De bedrijfsblauwdruk is er op gericht je het inzicht te geven dat het ontwerp voor de eigen toekomst er al lang is. Het moet alleen nog geëffectueerd worden. Met onze methodiek wordt die toekomst voor een groot deel zichtbaar gemaakt.

 

Begeleiding bij Persoonlijke Ontwikkeling:
Voor iedereen die zijn volle potentieel wil leven

Als je het gevoel hebt dat je niet tot de kern bent van je eigen leven – en dat voelt vaak als een soort innerlijke leegte – dan is dat een signaal om in transitie te komen. Je wordt uitgenodigd het grootste avontuur van je leven aan te gaan, het ontdekken van jouw levensbestemming. Wij ondersteunen je bij dit bewustwordings- en transformatieproces.