Het programma

Ontvouwing Bedrijfsblauwdruk

We maken eerst samen helder wat de je persoonlijke blauwdruk is. Daarna de statische blauwdruk van het bedrijf, die geankerd ligt in de architectonische vormgeving van de kantoorruimte en vervolgens de dynamische blauwdruk, die zich in de bedrijfsfilosofie laat vinden. De bevindingen ga je zelf vertalen naar een soort visie document, dat de basis vormt voor de volgende te nemen stappen, maar dan wel vanuit Identiteit en Bestemming.

Het tijdspad waarbinnen deze scan wordt uitgevoerd is twee dagen. Zie onze prijsopgave onder tab Tarieven.

Programma voor Persoonlijke Ontwikkeling

Deel 1: Waartoe nodigt het leven mij uit? (6 dagdelen)

Wat is mijn unieke bijdrage aan het leven?

Resultaat:

✓  je komt in contact met jouw unieke Reden van Bestaan
✓  je leert je natuurlijke vermogens / actoren (her)kennen
✓  je transformeert destructieve talenten naar hun oorspronkelijke vorm

Deel 2: Ontdekken van je fysieke blauwdruk (2 dagdelen)

Hoe is mijn volle potentieel vormgegeven?

Resultaat:

✓  je krijgt inzicht in de werking van je natuurlijke vermogens

Deel 3: Innerlijk leiderschap (2 dagdelen)

Hoe activeer ik mijn natuurlijke vermogens?

Resultaat:

✓  je krijgt inzicht in je blinde vlek en in de thema’s waaraan jouw innerlijk leiderschap verbonden zijn

Deel 4: Cruciale shift (2 dagdelen)

Wat is mijn bestemmingslijn?

Resultaat:

✓  je wordt bewust van jouw shiftmoment naar het Nieuwe Tijdperk

Deel 5: Betreden van je Levensveld, deel 1 (1 dagdeel)

Hoe creëer ik mijn veilige haven?

Resultaat:

✓  je durft je over te geven aan een Hoger Doel

Deel 6: Betreden van je Levensveld, deel 2 (1 dagdeel)

Wat/wie blokkeert mij?

Resultaat:

✓  je komt in contact met je dominante actor(en), die mogelijk je leven blokkeren en besturen
✓  je gaat opnieuw de plek van je innerlijke leider innemen

Deel 7: Ontdekking van jouw levensopgave (8 dagdelen)

Hoe synchroniseer ik alles tot mijn levensmissie?

In deze module vindt de synthese van alle bouwstenen plaats.

Het programma Ima Grain spreekt hierbij over ‘Alignement’.

Resultaat:

✓  Op basis van je eigen bevindingen schrijft je je eigen toekomst en levensopgave

Eindresultaat

Aan het einde van je reis kom je bij het begin terug en zal je een volgend besluit moeten nemen: ‘Keer ik naar het oude terug of kies ik voor mijn eigen pad op basis van het nieuwe perspectief dat zich aan heeft gediend?’ Je krijgt inzicht in wat je in je leven te doen hebt. Dat stond al vast; het moest alleen uitgevouwen worden. Je hebt antwoord gekregen op de ‘waarom’ vraag: Wat kom ik hier doen? Waarom ben ik hier? Wat is de reden van mijn bestaan?

✓  een volmondig en ceremonieel ‘Ja’ of ‘Nee’.